Hạ tầng thông tin mạng bao gồm: hệ thống mạng trục, thiết bị đấu nối (Hub, Switch, Router,…), server triển khai dịch vụ, các nhánh cáp tới từng máy trạm. Tóm lại, Hạ tầng thông tin mạng là nền tảng để triển khai các dịch vụ mạng và là cở sở của thương mại điện tử, chính phủ điện tử...

         Do đó, Trung tâm NSC sẽ cung cấp các dịch vụ gồm: Khảo sát, đánh giá, tư vấn – thiết kế, triển khai hạ tầng mạng LAN (Wired and wireless)/MAN/WAN, các hệ thống máy chủ - máy trạm, hệ thống lưu trữ tập trung, các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, an toàn dữ liệu...cho mọi quy mô, loại hình hệ thống thông tin của khách hàng.

           Với kinh nghiệm quản lý và triển khai hệ thống mạng cho trường đại học lớn, NSC có thể giúp khách hàng phát triển và vận hành một hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu về an ninh thông tin cao nhất. Ngoài ra, NSC cũng sẽ cung cấp cho khách hàng các tiêu chuẩn đánh giá, xây dựng và triển khai một hệ thống an ninh mạng, an toàn dữ liệu theo tiêu chuẩn ISO.

Phần mềm Nguồn mở là một lĩnh vực tiềm năng có sức cạnh tranh với các sản phẩm dòng thương mại khác, đặc biệt là hệ điều hành mã nguồn mở. Tuy nhiên, việc triển khai và ứng dụng mã nguồn mở ở nước ta còn nhiều hạn chế. Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với xu hướng mã nguồn mở, chúng tôi đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với từng cá nhân, doanh nghiệp.

       Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong quản trị và giảng dạy tại các trường đại học và trung tâm CNTT, chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao về Mạng, Quản trị hệ thống, An ninh hệ thống cho khách hàng để giúp họ có thể tự Vận hành, Quản trị và Thay đổi hệ thống.

         NSC cung cấp dịch vụ bảo trì cho mọi mô hình hệ thống thông tin cả về phần cứng và phần mềm. Dịch vụ này bao gồm cả các hình thức từ xa, tại chỗ, ngăn chặn, dự đoán trước cũng như khắc phục sau sự cố.Các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững của hệ thống thông tin. Mục tiêu của các dịch vụ này là giảm thời gian ngừng hoạt động của hệ thống ở mức thấp nhất, duy trì ổn định và tối ưu hoạt động của hệ thống thông tin với chi phí tiết kiệm.