Trung Tâm Dịch Vụ Mạng - NSC

Phòng 85 - Tòa nhà I - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Tp.HCM

Email: nscinfo@hcmus.edu.vn